LIONS CLUB POZNAŃ PATRIA
powstał 9 marca 1991 r. jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Lions Club zrzeszający wyłącznie kobiety. Naszą założycielką była - pełna niespożytej energii - Krystyna Szmeja. Naszym klubem wspierającym był Lions Club Brunkullan ze Szwecji z Ive Hernfeldt na czele. Tak jak przed laty, nieustająco staramy się ograniczyć ból i cierpienie chorych i niepełnosprawnych dzieci.
AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIA

 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Agnieszka Kaczmarek